+45 52 30 45 55 / +45 30 28 24 74

Vi introducerer

The psychology
of transformation

Et ambitøst og intensivt program for dig, der leder strategiske forandringer.

Tilmeld dig

INFOMØDER

Find datoer for informationsmøder nedenfor.

VI ER PÅ

BERNSTORFF SLOT

Vi er sammen i rolige og smukke omgivelser på Bernstorff Slot, hvor der er god plads til refleksion og fordybelse.

THE PSYCHOLOGY OF TRANSFORMATION

- Et intensivt og dynamisk program for dig der leder strategiske transformationer

Omstruktureringer, nye strategier, øget globalisering og stærkere konkurrence. Høj uvished, omskiftelighed og tvetydighed. Forandringer trigger utallige krydspres og store følelser, og den kompleksitet skal du som forandringsleder kunne navigere i. Programmet lærer dig at navigere i de mange spændingsfelter. Mellem det rationelle og det irrationelle, mellem det forretningsmæssige og det menneskelige, mellem det personlige og det professionelle.

"Kan varmt anbefale dette forløb, hvor jeg har set hvordan alle uanset hierarkisk niveau bliver udfordret og får både større indsigt og bredere udsyn med hjem i baggagen. Den psykodynamiske tilgang krydret med en eminent facilitering udfordrer i den grad vanetænkningen omkring forandringsprocesser på de personlige, interpersonelle og organisatoriske niveauer. De små hold gør læringen intens, og du, og alt hvad du har med dig, bringes i spil fra start til slut. Absolut et af de bedste forløb (lederuddannelser) jeg har deltaget i ."

Jens Fynbo, Chief Specialist Leadership & Organizational Development, Falck

Image

Målgruppen

Du er leder, projektleder eller forandringsagent og står midt i eller overfor at gennemføre en forandring med stort forretningsfokus, hvor du skal lede dig selv og andre godt igennem processen.

Du bærer et betydeligt ansvar for implementeringen og resultatet af den større transformation i din organisation. Din hverdag er præget af høj kompleksitet, og du har en høj grad af ”stakeholder management” i og uden for organisationen.

Vi lægger stort vægt på diversitet på vores hold - både hvad angår organisation, køn, funktion med videre. 

Informationsmøder

25. oktober 2023 kl. 08:00 - 08:45 på Teams

28. november 2023 kl. 16:00 - 16:45 på Teams

Vi starter nyt hold op i marts 2024

Dit udbytte

Du forstår forandringspsykologi på person-, team- og organisationsniveau og kan agere på den baggrund.

Du lærer at identificere modstandssystemer, håndtere spændinger og skabe følgeskab.

Du lærer at give slip på egne ”blind spot” og automatiske reaktionsmønstre, som hæmmer din handlekraft og succes.

Du vil stå stærkere i situationer præget af ”store følelser”, høj uvished og høj kompleksitet.

Organisationens udbytte

Succes med forandringer til at nå strategiske mål og resultater.  

En højere grad af psykologisk tryghed og vedbefindende i organisationen.

Større ”buy in” fra og fastholdelse af nøglemedarbejdere i organisationen

En robust organisationskultur, der har fokus på kerneopgaven.

Hvad siger deltagerne?

"Intensiteten i forløbet var noget særligt, og jeg oplever, at jeg virkelig har rykket mig i dette forløb, fagligt og ikke mindst personligt. Samspillet mellem teori og arbejdet i grupper giver en unik måde at lære på, og jeg er overbevist om, at det er en læring, jeg ikke glemmer igen som med mange andre kurser/-forløb. Det er en læring, som jeg tager med mig resten af livet.”
HR Partner Karin Hjort Christensen
Københavns Kommune

”Programmet giver et anderledes psykodynamisk perspektiv på forandringsledelse, som jeg ikke er stødt på før, og som har været brugbart. Jeg har fået en god forståelse for og konkrete redskaber til at betragte forandringer og organisationer/-grupper, og hvordan jeg kan arbejde med processer i disse.”
Jesper Berg, Senior Director
Terma Group

"Det har været et fantastisk forløb med et større udbytte end jeg kunne have forstillet mig. Min rejse ud i transformationspsykologien er kun lige begyndt!"
Katja Brunbjerg Muff, Underdirektør 
Finansforbundets Arbejdsgiverforening

"Programmet har været anderledes fordi der var stor psykologisk tryghed. Et ensartet program fra gang til gang i en fast struktur og de gode fysiske rammer – det gjorde en forskel!"
Peter Vagn Jakobsen, Afdelingsleder
Brobyggerne

 

Forandringsledelse

"Jeg havde et mål at lære at udholde uro i organisationen og er kommet rigtig langt. Jeg har et sprog og en viden for, hvad der sker, hvilket gør mig i stand til at kunne rumme og intervenere."
Karin Christina Nøhr Larsen, Institutionsleder
Brobyggerne

"Jeg havde brug for at fokusere på mig selv professionelt og personligt, og det blev en tryg start på en rejse, som jeg var mere klar til, end jeg troede.”

Ulla Højland, Salgsdirektør
Danica Pension

Bernstorff Slot

Vi er sammen i rolige og smukke omgivelser på Bernstorff Slot, hvor der er god plads til refleksion og fordybelse.

Programmet løber over 6 måneder, hvor vi mødes 5 gange – i alt 9 dage. Alle dage fra 09:00 - 16:30.

Vi er max. 12 deltagere per hold. Alle deltagere arbejder dels i den store gruppe, dels i to mindre grupper med egen konsulent.

Forandringsledelse

Program

Image

Din læringsrejse gennem forløbet

Under introduktionen zoomer vi ind på den dynamiske grundmodel: Den rationelle og irrationelle organisation/person. Modellen vil være vores omdrejningspunkt gennem hele programmet.

Med det afsæt går vi i dybden først med ”Dig og din rolle i organisationen”, dernæst med ”Dig og din rolle i dit nuværende team” og til sidst med ”Dig og din rolle i familien”, som er dit første ”team”. På sidste modul integrerer vi din forståelse og læring med fokus på ”Dig med mere handlekraft i din rolle”.

Forandringsledelse

Rejsen vil få dig til at stå stærkt i din professionelle rolle og som person. Du lærer at gennemskue vekselvirkningen mellem det rationelle og irrationelle på flere niveauer: i organisationen, i teamet (interpersonelt) og hos det enkelte individ, herunder dig selv (intrapsykisk).

Vi arbejder ud fra ”action learning” metoden, hvor du i en fast struktur og ramme lærer, mens ”du gør det”. Vi veksler mellem teori og øvelser, og du får sparring og hjælp til konkrete problemstillinger (cases) på hvert modul. Alt sammen for at sikre forankring og effekt 

Datoer for program 2024

  • 5. - 6. marts 2024
  • 9. - 10. april 2024
  • 14. - 15. maj 2024
  • 18. - 19. juni 2024
  • 20. august 2024

Pris samlet program

Samlet pris for 5 moduler ialt 9 dage.
DKK 58.500,00 pr. deltager ekskl. moms. Betaling ved tilmelding. 
Eventuelle udgifter til overnatning, afholdes af deltageren selv.

EARLY BIRD

Tilmeld dig hold med opstart marts 2024 inden 1/11 2023 og spar 15%!

Vores mission

Vores mission er at kombinere det bedste fra den dynamiske organisationspsykologi med den personlige psykologi for at indfange de mange spændingsfelter, som nutidens ledere skal navigere i. Mellem det rationelle og det irrationelle, mellem det forretningsmæssige og det menneskeslige, mellem det personlige og det professionelle.
 
I vores arbejde med ledere, teams og organisationer ser vi, at mange organisationer kommer til at nedprioritere følelser (og modstand mod følelser) i organisationer. Udgangspunktet i organisationen er for det meste det rationelle fokus (strategi, bundlinje og mål), og sådan skal det være. Men organisationen mister vigtige data, hvis den overser det irrationelle (følelser, uro og modstand). Der er et uudnyttet forretningsmæssigt potentiale gemt her, som programmet vil hjælpe dig til at indfri.
Image
Den Dynamiske Model

Vores fundament

Vores udgangspunkt er dynamisk. Vi har alle nogle automatiserede modstandssystemer og ubevidste strategier, som ofte hæmmer resultat og målopfyldelse for os selv og for forretningen. Når vi gør det ubevidste mere bevidste, får vi adgang til hele vores potentiale og drivkraft. Bevidstgørelse er forsætningen for at handle klogere, stærkere og mere effektivt. Det vil skabe resultater. 

Hvem er vi?


Vi arbejder begge med udvikling af ledere i egen erhvervspsykologiske praksis, og vi har solid erfaring fra både det offentlige og private. Med både en PhD, en master i organisationspsykologi og en specialisering i intensiv dynamisk terapi er vi klædt godt på til hjælpe dig. Blandt vores kunder er Ørsted, ABB, Hempel, Danske Bank, Statens It og Dansk Magisterforening. 
Susanne Slotsager
Susanne Slotsagersusanne@slotsager.com

+45 52 30 45 55


+45 30 28 24 74